תקנון האתר

מבוא

1. אתר itsoslo.fashion ("האתר") המופעל ע"י חברת 'אורי קול פתרונות מדיה' ( או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרי 'אוסלו' ("המוצר").

 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרי מותג "אוסלו" באמצעות האינטרנט וניתן לרכוש את המוצרים באתר בכל עת עד לגמר המלאי. במידה שייגמר המלאי המבוקש, יוחזר ללקוח הסכום הנטען עד 14 ימי עסקים מיום פנייתו לחברה בעניין החיוב השגוי.

2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

3. מחיר המוצר המופיע באתר כולל מע"מ ובטרם אישור העסקה יוצג ללקוח המחיר הסופי של העסקה.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובתitsoslofashion@gmail.com  וזאת עד לתקופה של 14 ימים מיום קבלת המוצר אצל הלקוח, בתנאי שהמוצר נותר באריזתו המקורית. שימוש במוצר יבטל את הזכאות להחזרתו ויינתן ללקוח זיכוי בגובה סכום העסקה (לא כולל דמי שירות) לרכישת מוצר זהה או כל מוצר אחר המוצע באתר אוסלו.

​      i. בסעיף זה - משמעות "יום קבלת המוצר אצל הלקוח" - יום המסירה כפי שיופיע בנתוני חברת המשלוחים המבצעת את    המשלוח ללקוח.

2. על מנת שהלקוח יקבל את הזיכוי ו/או ההחזר הכספי לאחר אישור ביטול העסקה על ידי החברה, על הלקוח להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר לידי החברה תחולנה על הלקוח. ההחזר הכספי ללקוח יבוצע עם קבלת הסחורה לידי החברה, בכפוף לכך שהסחורה תוגדר לפי שיקול דעתה של החברה כתקינה וללא שינוי ממסירתה לידי הלקוח. במידה שפניית הלקוח תעמוד בתנאים המצוינים בסעיפים 5-6 להסכם זה, תמסור החברה הודעה ללקוח בכתב על כך שהסחורה תקינה ולאחריה יבוצע הזיכוי עד 14 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה על תקינות הסחורה.

3. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

1. החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, בהתאם לזמן שהוגדר בעמוד המכירה, ועם כל כוונה לקיים את אספקת המוצר בהקדם האפשרי.

2. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

3. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ותינתן אופציה נוספת לאיסוף עצמי. בקשות פרטניות ניתן לבצע באמצעות פנייה לכתובת המייל itsoslofashion@gmail.com.

שירות לקוחות

1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בכתובת המייל itsoslofashion@gmail.com.

אבטחת מידע ופרטיות

1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה. החברה לא תעשה כל שימוש במידע הנמסר לה, זולת למטרת מימוש העסקה אליה התחייבתם וכן שליחת תוכן רלוונטי ללקוחותיה הרשומים על אודות תכנים ומוצרים נוספים.

2. לקוחות המוסרים מידע לחברה, יהיו זכאים לבקש להיות מוסרים מרשימת התפוצה של החברה, למחיקת המידע על אודותיהם אשר ברשות ברשות החברה ולעיון במידע על אודותיהם אשר מצוי ברשות החברה - בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) - 2017. בקשות מסוג זה יש לשלוח לדואר האלקטרוני של החברה itsoslofashion@gmail.com.

3. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

4. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

הגבלת אחריות

 1. החברה לא תהא אחראית לכל פיצוי שהוא בעבור נזקים עקיפים הנגרמים ממוצר החברה, בתוך כך ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נזקים עקיפים, פגיעה במוניטין, הפסד רווחים, עוגמת נפש וכדומה.

2. הסכום הכולל לאחריות החברה לפיצוי לקוחותיה, לא יעלה על סכום הרכישה של הלקוח באתר החברה. 

קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.